9 сынып жоспары бойынша программалау тіліне арналған тест сұрақтары мен жауабы

Астана қаласы №56 мектеп-лицейінің информатика пәнінің мұғалімі

Бекішева Күлзия Есенқызы

9 сынып жоспары бойынша программалау тіліне  арналған тест сұрақтары мен жауабы

І н±сќа

 

 

 

 1. Мына блок-схема бойынша цикл орындалѓанда,

ќандай жауап шыѓады?

 1. 10
 2. 20
 3. 30
 4. д±рыс жауабы жоќ

 

 

 

 


 1. X=1: S=0

DO WHILE X<=20

S=S+X: X=X+2

LOOP

циклі орындалѓанда S-тіњ аќырѓы мєні ќандай?

 1. 77
 2. 100
 3. 99
 4. 101

 

 1. X=1: S=0

DO UNTIL X>=7

Y=X^2: S=S+Y: X=X+2

LOOP

циклі орындалѓанда S-тіњ аќырѓы мєні ќандай?

 1. 84
 2. 54
 3. 48
 4. 49

 

 1. Мына баѓдарлама бойынша берілген бос блок-схеманы толтыр.

X=2: S=0

DO UNTIL X>23

S=S+Х: X=X+3

?S

LOOP

 

 

 

Тест

IІ н±сќа

 

 1. Мына блок-схема бойынша цикл орындалѓанда,

ќандай жауап шыѓады?

 1. 11
 2. 20
 3. 10
 4. д±рыс жауабы жоќ

 

 

 

 


 1. X=1: S=0

DO WHILE X<=27

S=S+X: X=X+5

LOOP

циклі орындалѓанда S-тіњ аќырѓы мєні ќандай?

 1. 77
 2. 81
 3. 99
 4. 101

 

 1. X=1: S=0

DO UNTIL X>=9

Y=X^2: S=S+Y: X=X+2

LOOP

циклі орындалѓанда S-тіњ аќырѓы мєні ќандай?

 1. 165
 2. 54
 3. 48
 4. 49

 

 1. Мына баѓдарлама бойынша берілген бос блок-схеманы толтыр.

X=2: S=5

DO UNTIL X>17

S=S+Х: X=X+4

?S

LOOP

 

 

 

Тест жауабы:

І н±сќа                                                    ІІ н±сќа