Паскаль тілі бойынша дайындау бағдарламасы

Паскаль тілі  бойынша дайындау бағдарламасы

Мақсаты:оқушыларды олимпиадаға дайындау

Программалау жүйесі:төменгі және жоғары деңгейдегі тілдер.Интерпретаторлар және компиляторлар.3сағ

Құрылымдық және модульдік программалау әдістері.2сағ

Берілгендерді сипаттау тәсілдері және түрлері. 3сағ

Айнымалы типтері.2 сағ

Программалау тілінің негізгі операторлары мен құрылымы.4 сағ

Енгізу,шығару операторлары,тармақталу бағдарламасы.Қайталану операторлары.10 сағ

Жиымдар.Жиымды өңдеу.6 сағ

Көмекші алгоритмдер.2 сағ

Графика.Функциялары мен процедуралары.2 сағ

 

Тақырыптық жоспар үлгісі:

1-бөлім.Таным

Кіріспе .Техника қауіпсіздігі1
Программалау тілдері және олардың топтары1
Программалаудың құрылымдық,модульдік,обьекті бағытталған әдістері2

2-бөлім.Алгоритмдеу және программалау

Интерпретаторлар ,компиляторлар.Программаны өңдеу.2
Программа құрылымы.Ұсыну тәсілдері,тіл алфавиті.2
Шамалар типтері.Стандартты функциялар.2
Айнымалылар.Меншіктеу операторы1
Енгізу,шығару операторлары.Есеп шығару.3
Тармақталу алгоритмін программалау.Шартты оператор,таңдау операторы.Есеп шығару3
Қайталану алгоритмін программалау.Есеп шығару.3
Мәліметтердің айнымалы,күрделі типтері.1
Жиымдар.Екі өлшемді жиым.Символдық,жолдық шамалар.есеп шығару4
Көмекші алгоритмдер,ішкі программа.Есеп шығару2
Графика.Негізгі графикалық функциялар мен процедуралар.2
Мәтіндік режимде жұмыс.1
Шығармашылық жұмыс.Бағдарламалар құру2
Сынақ.Бақылау жұмыстары.2

Оқушы нені білуі керек:

  • Программалау тілінің ерекшелігін
  • Файлдық құрылымды
  • Программалау тілінің алгоритмдік құрылымын
  • Ақпараттық модель құру принциптерін

Оқушы нені үйренуі керек:

  • Үйрену,бақылау,ойын бағдарламаларын құруды
  • Алгоритмді программалау тіліне аударуды
  • Ішкі бағдарламаны құруды
  • Жиымды құруды,сипаттауды,өңдеуді
  • Графика обьектілерін құруды
  • Ақпараттық модельмен жұмыс істеуді