Тақырыптық күнтізбелік жоспар

Тақырыптық күнтізбелік жоспар

 

 


 

 

 

 

Мазмұны


 

 

Сағат саны Мерзiмi  

 

Үйге тапсырма

       
1/1 Есептеуiш техника кабинетiндегi қауiпсiздiк техника ережесi мен еңбек тәртібі. Электр тогы зақымдаған жағдайда алғашқы көмек көрсету. Көз жаттығуы. Жұмыстық уақытты есептеу журналы. 1         Қауіпсіздік ережесі
  1-тарау. Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру технологиясы 3          
2/1  Алгоритм, программа ұғымдары. Алгоритмнің орындалуы. Алгоритм қасиеттері. 1         1.1,1.2,1.3 тақ
3/2 Алгоритм жазу жолдары. Алгоритмнің график түрінде кескінделуі. Алгоритмдік тіл және программалау тілі ұғымы. Алгоритмдік тілдің жалпы ережесі. 1         1.4,1.5,1.6 тақ
4/3 Алгоритм командалары. Алгоритм құрылымы. Компьютерде есеп шығару есептері 1         1.8,1.9,1.10 тақ
  2-тарау. Паскаль -программалау тілі 3          
5/4 Паскаль-программалау тілі. Паскаль тілінің негізгі элементтері. Паскаль ортасымен жұмыс. Программа мәтінін теру. Анықтама жүйесі. Программаның орындалуы. 1         2.1 тақ
6/5

7/6

Паскаль программалау тілінің алфавиті. Тілдің қарапайым объектілері. Мәлімет типтері. Стандартты функциялар. Өрнектер және олардың жазылуы. 2         2.2-2.8 тақ
  3-тарау. Паскаль  тілінде программа дайындау жолдары 9          
8/7

9/8

Программа құрылымы. Шамаларды сипаттау бөлімі. Операторлар бөлімі. Енгізу, шығару операторлары. Сызықтық алгоритмдерге программа құру 2         3.1-3.4 тақ
10/9 Бақылау жүмысы. 1          
11/1012/11 Паскаль тілінің басқару: шартты және шартсыз көшу, таңдау операторлары. 2         3.5-3.6 тақ
13/12 Паскаль тілінің шартты алдын ала тексеретін қайталау операторы-WHILE 1         3.7 тақ
14/13 Паскаль тілінің шартты соңынан тексеретін қайталау операторы-REPEAT 1         3.7 тақ
15/14 Паскаль тілінің параметрлі қайталау операторы FOR 1         3.7 тақ
16/15 Бақылау жұмысы 1          
  4-тарау. Символдардан және сөз тіркестерінен тұратын шамалар 2          
 

17/1618/17

Символдық мәліметтермен жұмыс істеу тәсілдері. Символдық мәліметтерді енгізу. Паскаль тілінде мәтіндік ақпаратты өңдеу 2         4.1-.4.3 тақ
  5-тарау. Мәліметтердің айнымалы және күрделі типтері 5          
19/1820/19 Айнымалы типтері. Мәліметтердің шектеулі типтері. Жиымдар. Бір өлшемді жиымм элементтерімен жұмыс. 2         5.1-5.4 тақ
21/2022/21 Көпөлшемді жиымдар. Екіөлшемді жиым элементтерімен жұмыс. 2         5.5 тақ.
23/22

 

Бірөлшемді және екіөлшемді жиым элементтерімен жұмыс 1         5.5 тақ.
  6-тарау. Көмекші программалар 3          
24/2325/24 Көмекші программалар туралы жалпы түсінік. Стандартты кітапханалық модульдер. Бейстандарт функциялар мен процедуралар 2         6.1-6.3 тақ
26/25 Бақылау жұмысы 1          
  7-тарау. Графика 3          
27/26

 

Графикалық режимге көшу адаптерлері. CRT модуліндегі адаптерлердің мәтіндік мүмкіндіктері. 1         7.1,7.2 тақ.
 

28/2729/28

Графикалық процедуралар мен функциялар. Графикалық объектілерді құру процедуралары. Графикалық режимде мәтін жазу процедуралары 2         7.3,7.5 тақ
  8-тарау. Компьютерлік желілер 2          
30/1 Компьютерлік желінің негізгі түрлері. Жергілікті желілер. Байланыс хаттамалары. Желіде жұмыс істеуге арналған жаңа ақпараттық технологиялар 1         8.1-8.3 тақ
31/2 Ауқымды компьютерлік желі. Электронды пошта 1         8.5-8.6 тақ
  9-тарау. Модельдер және модельдеу түсінігі 3          
32/1 Модельдің түрлері: таңбалық және вербальдық, ақпараттық, компьютерлік және компьютерлік емес модельдер. Моделдеудің негізгі кезеңдері. 1         9.1 тақ
33/2 Сынақ жұмысы 1         Қайталау
34/3 Қорытынды, қайталау 1         Қайталау
  Жалпы сағат саны 34