Тест сұрақтары 8 – сыныпқа арналған

Тест сұрақтары 8 – сыныпқа арналған

 1. Компьютермен жұмыс істеуге қажетті негізгі құрылғылар:

А) монитор, жүйелік қорап, пернетақта, принтер;

В) пернетақта, жүйелік қорап, монитор;

С) пернетақта, жүйелік қорап, монитор;

Д) жүйелік қорап, принтер, тінтуір ( тышқан)

2.Мамандандырылған компютерлер міндеті:

А) шағын ауқымды нақты міндеттерді шешуге арналған;

В)  музыкамен, графикамен, бейнелеумен жұмыс істеуге арналған;

С)  технологиялық процесті басқаруға арналған ;

Д)  бірнеше адамның пайдалануына арналған.

 1. Ірі ұйымдар мен халық шаруашылығы салаларына қызмет көрсету үшін қолданылдатын қуатты компьютерлер;

А)кіші -ЭЕМ;                                                   В) микро — ЭЕМ;

С) үлкен  — ЭЕМ                                             Д) макро — ЭЕМ

4.Міндеті бойынша электрондық – есептеуіш машиналар былай бөлінеді:

А) үлкен, мини, микро дербес пайдаланылатын ЭЕМ;

В)  тұрмыстық , жалпы мақсаттағы, кәсіптік;

С)  үстел үстілік, шағын, қалтаға салып жүретін;

Д)  тұрмыстық , кәсіптік.

 1. Өндірістік процестерді басқару үшін ғылыми мекемелерде, жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеу жұмыстарына қолданылатын ЭЕМ:

А) үлкен ЭЕМ;                                                    В) кіші ЭЕМ;

С) дербес пайдалынатын ЭЕМ.                      Д)  микро ЭЕМ.

6.Өнімділігі салыстырмалы түрдеүлкен емес және дерек дайындау     бойынша көмекші операциялар орындайтын  ЭЕМ:

А) үлкен ЭЕМ;                                                  В) мини ЭЕМ;

С) дербес пайдаланылатын ЭЕМ;                Д) микро ЭЕМ.

 1. Бір адамның жұмыс істеуіне арналғанг ЭЕМ:

А) үлкен ЭЕМ;                                                В) мини ЗЕМ;

С) дербес пайдаланылатыЭЕМ;                 Д) микро ЭЕМ:

 1. Есептеуіш машиналарының қандай үш сипаттамасы ең маңызды деп есептеледі?

А) тез әрекеттігі;                                   В) ішкі жад көлемі;

С) шығарылған жылы;                           Д) разрядтылығы.

 1. «Ашық архитектура принципі» деген не ?

А) әр түрлі шалғай құрылғыларды қоса есептегенде , дербес пайдаланылатын компьютер мүмкіндіктерінің кеңеюі;

В) дербес пайдаланылатын компьютердің бұрынғы шығарылған түрімен үйлесімділігі;

С) дербес пайдаланылатын компьютердің сенімділігін арттыру тәсілі;

Д) адамның компьютермен қатынас жасау тәсілі.

10.Дербес пайдаланылатын компьютерлер арнайы міндеті бойынша қандай үш топқа бөлінеді?

А) тұрмыстық;                                       В) дербес;

С)жалпы мақсаттағы;                        Д) кәсіптік.

11.Маман емес пайдаланушылар көбінесе қандай компьютерді пайдаланылады?

А) жалпы мақсаттағы дербес компьютерді ;   В) тұрмыстық компьютерлерді;

 1. C) Pentium; Д) кәсіби бағдарлы дербес компьютерді.

12.Үй жағдайларында ойын, оқу, жаттығуға пайдаланылатын, жеткілікті түрде арзан да, сенімді компьютерлер.

А) жалпы мақсаттағы;     В) тұрмыстық;    С) кәсіби бағдарлы;   Д)стационарлық.

 1. Жоғары тез әрекеттігі, жедел жадтың үлкен сыйымдылығы бар, пайдаланушылары маман-програмистер болатын, дербес пайдаланылатын компьютерлер:

А) тұрмыстық ;                            В) жалпы мақсаттағы;

С) кәсіби бағдарлы дербес пайддаланылатын компьютерлер;         Д) үлкен ЭЕМ.

14.Алып жүруге қолайлы компьютерлер класы қалай аталады?

А) Laptop       В) NOTE BOOK       C) Handheld      Д) стационарлық компьютер.

15.Өлшемдері кіші , электр желісінен тәуелсіз жұмыс істейтін аса шағын компьютер: А) NOTEBOOK        B) LAPTOP      C) HANDHELD        Д) стационарлық компьютер.

 1. Компьютердің кеңарнасы дегеніміз?

А) сыртқы құрылғы;                                       В) жадтау құрылғысы;

С)   компьютердің  негізгі бөліктерін жалғастыратын сымдар ;

Д)  сақталған ақпараттар жиынтығы .

17.Қандай құрылғылар сыртқыға жатады?

А) микропроцессор;          В)  қатқыл диск;     С) басқару құрылғысы;     Д) пернетақта.

 1. Қандай құрылғылар қосымша деп аталады ?

А) математикалық процессор, жадқа тікелей шығу контролері;      В) принтер;

С) арифметикалық-логикалық құрылғы;             Д) басқару құрылғысы.

 1. Мультимедия құрал-жабдықтарының функциялық қызметтеріне нелер жатады?

А) арифметикалық операцияларды орындау ;     В) сөздерді тану ақпарат сақтау;

С)  ақпараттарды өңдеу  Д)  компьютердің барлық құрауыштарының жұмысын реттеу.

 1. Жүйелік шина функцияларына не жатадыды ?

А) деректерді оқу , үш бағыт бойынша ақпарат беруді қамтамасыз етуді,

В) ақпаратты шығару;    С) ақпарат сақтау;      Д) файлдарды жазу.

 1. Стримердің міндеті;

А) Сыртқы құрылғыларды компьютер кеңарнасына қосу;

В)  берілген программа бойынша компьютер жұмысын басқару

С) сирек пайдаланылатын ақпаратты тұрақты сақтау;

Д ) ақпаратты қағазға шығару

 1. Жедел жадтау құрылғысы , бұл ішкі жад , онда

А) компьютер желіден ағытылғанда да ақпарат сақталады;

В)  нақтылы міндеттерді шешуге арналған программалар сақталады;

С) уақыттың осы мезетінде орындалатын программа және                                                                                               Ол тікелей жұмыс істейтін деректер сақталады.

Д)  жазылған ақпараттың бәрі сақталады.

 1. Кеш жады:

А) программа өңдеу жады;                                   В) шағын көлемді жедел жад,

С)  операциялық  жүйе программаларын сақтауға арналған жад;

Д) жұмыс жасауға қажетті бағдарламалар сақталады;

24.Сыртқы құрылғылар қандай қызмет атқарады?

А) ақпаратты сақтау және өңдеу;

В) компьютердің пайдаланушы мен басқару объектілерімен және басқа ЭЕМ –дермен өзара әрекеттесуін қамтамасыз  етеді.

С) берілген программа бойынша ЭЕМ жұмысын басқару,компьютердің барлық  құрауыштарының жұмысын реттеу

Д) ақпарат сақтау .

25Енгізу құрылысын көрсетіңдер

А) тірекбол, принтер,  дискет:           В) сәулелік қалам, пернетақта ,стример;

С) плоттер , модем, телефакс;         Д) джойстик ,  сәулелік қалам, трекбол:

26.Процессор ақпаатты қандай түрде өңдейді ?

А) ондық санау жүйесінде;  В)  мәтіндік түрде; С)  екілік кодта;   Д)  графиктік түрде.

27.Мультимедия құрал жабдықтарымен бірге міндетті түрде мыналар енеді:

А) модем;

В)  CD-ROM үшін дискжетек және дыбыстық плата;

С)  диджитайзер мен плоттер;                    Д)  қатқыл диск , дыбыстық плата.

 1. Адаптер:

А) компьютерге сыртқы құрылғыларды қосуға арналған программалық құрал-жабдық;

В) арнайы құрылғы, ол арқылысыртқы құрылғы ақпараттық кеңарнаға қосылады;

С) 8,16 немесе 32 сымнан тұратын жиынтық ;

Д) компьютердің жұмысын басқаратын құрылғылар жиынтығы.

 1. компьютер жұмысының өнімділігі неге байланысты?

А) жадтаушы құрылғылардың сыйымдылығы мен тезәрекеттігіне;

В) қоректендіру кернеуіне;                                      С) сыртқы жад сыйымдылығына;

Д) процессордың тактілік жиілігіне;

30.микропроцессордың міндеті:

А) сыртқы құрылғыларды ақпараттық кеңарнаға қосу;

В)  ЭЕМ-нің барлық блоктары жұмысын басқару;С)  жоғары деңгейдегі программалық тілдерінде жазылған программаны машиналыұ кодқа аудару;

Д) ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар орындау.

 1. 3 байтта неше бит болады?

А) 3 бит                         В) 24 бит ;                          С) 16 бит;                        Д)  21 бит.

 1. 410+610 екілік санау жүйесінде неше болады?

А) 101010*;                          В) 10;                                  С) 1000;                             Д)  А;

 1. 416+1016 ондық санау жүйесінде қанша болады?

А) 10;                                        В)  В;                                    С)  Д;                            Д)  14*.

34.10012+1112 екілік санау жүйесінде қанша болады?

А) 1112;                                     В)  1001;                                  С)  1111;                 Д)   10000*.

 1. Логика дегеніміз?

А) делелді пікір туралы ғылым;   В) формалды логика ;  С)  жалған пікір;     Д)  ақиқат пікір.

 1. Пікірдің екеуіде ақақат болғанда?

А) А және В конъюкциясы жалған;                         В) А және В  конъюкциясы ақиқат;

С) ақиқат жіне жалған;                                         Д) барлығы дұрыс.

 1. 101101+1011 қосындысы неге тең?

А) 111000;                                 В)  10100;                        С)  1100;                    Д)   011101.

38 . 111011-01101 азайтындысы неге тең?

А) 1101;                   В)  100;                               С)   0100;                               Д)   101110.

 1. логиканың түрлерін көрсе

А) ықтималдық;                                            В)  геометриялық , ақиқат , жалған болатын;

С)  диалектикалық ;                                     Д)  жалпы және жеке.

 1. Экранның жоғары оң бұрышында орналасқан батырманың мақсаты:

А)  терезе көлемін қалпына келтіру,                                          В)терезені жиыру;

С)терезені жабу;                                                                        Д) есептерді орындау.

 1. Ереукшеленген файлды жою үшін мына перне басылады….

А) BACSPACE;                         B) DELETE;                C ) END ;           Д) INSERT.

42.Файл немесе буманыҚоржынға жібермей бірден қалай өшіруге болады?

А) SHIFT-DELETЕ ;                                              В) Түзету Өшіру  командасымен

С) Өшір / Удалить   батырмасын шертіп        Д) SHIFT-BACSPACE пернелерін басыңыз.

43.Іске қосу батырмасы орналасқан жол   …….. деп аталады.

А) Саймандар тақтасы;        В) Жұмыс үстелі;         С) Тапсырмалар тақтасы;       Д)Бас меню.