№ 1 графикалық жұмыс. Сызба сызықтарының түрлері

Тақырыбы: «№ 1 графикалық жұмыс. Сызба сызықтарының түрлері»

Мақсаты: Оқушыны сызбаны рәсімдеудің жалпы ережелері жөнінде білімдерін бекіту және сызу аспаптары мен құралдарын тиімді пайдалануға дағдыландыру. Аспаптармен жұмыс істеп, сызба салу дағдысын арттыру.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар аспаптармен жұмыс істеп дағдыланады, сызықтардың түрлерін тиімді

пайдалана алады және айыра біледі. Сызу пәніне деген  қызығушылықтары сызбалар

арқылы артады.

Әдістері:      практикалық жұмыс

Құрал-жабдықтар: сызу аспаптары, формат А4

 

Сабақ барысы

 

                                                            Тапсырма:

Пішімнің сол жақ шетінен 60 мм, ал жоғары шетінен 50 мм қашықтықтағы нүктеден

бастап ұзындығы 160 мм горизонталь орналасқан түзу кесіндксі – тұтас негізгі жуан

сызықпен жүргізіледі. Оған параллель және 15 мм қашықтықта орналасқан үзілме сызық

жүргізіледі.

Тұтас жіңішке сызық 20 мм қашықтықта. Одан кейін 15 мм.

Шеңбердің центрі қағаздың төменгі шетінен 100 мм, сол жақ шетінен 90 мм.

Радиустары 20,25,30,35 мм.  Шаршы мен шеңбердің центрлерінің арақашықтығы 80 мм.

                                                              Өзіндік жұмыс

 

Мына үлгісі бойынша сызу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексеріп бағалау