Тақырыптық-күнтізбелік жоспар 5 сынып Математика

Тақырыптық-күнтізбелік жоспар

 • Пәні: Математика
 • Сынып: 5 сынып
 • Сағат саны: аптасына: 6 сағат, барлығы  204 сағат
 • Жоспар бойынша бақылау жұмыстары: 14
 • Оқулық: 5 сынып, Математика. «Атамұра» баспасы. Авторы: Алдамұратов. ж.т.б
 • 2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқыту Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының әділет  министрлігінде 2013 жылы 10  сәуірде № 8424 тіркелген.

Оқу пәнінің 5-сыныптағы базалық білім мазмұны

 1. 5-сыныпқа арналған математика пәнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардан тұрады:
 • «Натурал сандар және нөл саны (48 сағ)». Натурал сандарды жазу. Жұп және тақ цифрлар. Кесінді. Кесіндінің ұзындығы. Координаталық сәуле. Бірлік кесінді. Координаталар басы. Нүктенің координатасы. Натурал сандарды салыстыру. Қостеңсіздік. Натурал сандарды қосу. Натурал сандарды азайту. Натурал сандарды көбейту. Натурал сандарды бөлу. Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару. Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Тендеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару. Бұрыш. Бұрыштың шамасы. Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор. Толық бұрыш;
 • «Натурал сандардың бөлінгіштігі (24 сағ)». Натурал сандардың бөлгіші мен еселігі. Жай және құрама сандар. Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. 2; 3; 5; 9; 10 сандарына бөлінгіштік белгілері. Жұп және тақ сандар. Дәреже. Дәреженің негізі. Дәреженің көрсеткіші. Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай саңдар. Ең кіші ортақ еселік;
 • «Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану (51 сағ)». Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу. Жай бөлшектің негізгі қасиеті. Бөлшектердің теңдігі. Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер. Аралас сан. Аралас санның бүтін және бөлшек бөліктері. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру. Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазу. Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу. Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру. Жай бөлшектерді косу және азайту. Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту. Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Өзара кері сандар. Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Жай бөлшектер мен аралас сандарға арифметикалық амалдар колдану. Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу. Бірнеше объектінің бірігіп орындайтын жұмысына берілген есептер;
 • «Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану (49 сағ)». Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. Ондық бөлшектерді қосу және азайту. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. Ондық бөлшекті 10; 100; 1000; … және 0,1; 0,01; 0,001; … сандарына көбейту және бөлу. Ондық және жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану. Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. Берілгендер қатары. Берілгендер қатарының ең үлкен және ең кіші мәні. Сандардың арифметикалық ортасы. Мода. Медиана. Берілгендер қатарының ауытқуы;
 • «Пайыз (14 сағ)». Пайыз. Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Диаграмма. Бағанды, сызықтық және дөңгелек диаграммалар. Формула. Формула бойынша есептеу;
 • «5-сыныптағы математика курсын қайталау (18 сағ)». Натурал сандардың бөлінгіштігі. Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Жай және ондық бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану. Құрамында жай және ондық бөлшектері бар өрнектердің мәндерін табу. Теңдеу. Мәтінді есептерді шығару. Пайыз. Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Сандарды дөңгелектеу.

 


Математика 5 сынып

 

Тақырыптың атауы Сағат саны Уақыты Мақсат — міндеттер  
І тарау . Натурал сандар және нөл саны   48 сағат
1-3 Натурал сандарды жазу 3   Оқушылардың натурал сандардың жазылу , оқылу дағыдысын қалыптастыру  Тест парақтары
4-6 Кесінді 3   Кесінді. Кесіндінің ұзындығың таба білуді қайталау. Кестелер,  презентациялар,
7,8 Координаталық сәуле 2   Координаталық сәулемен жұмыс істеуді үйрету.. Кестелер,  презентациялар,
9,10 Натурал сандарды салыстыру 2   Сандарды салыстыру дағдыларын дамыту. Кестелер,  презентациялар
11-13 Натурал сандарды қосу. 3   Натурал сандарды қосуды тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру жұмыс  дәптері, тестер жинағы
14-16 Натурал сандарды азайту 3   Натурал сандарды азайтуды тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
17-20 Натурал сандардыкөбейту және бөлу 4   Натурал сандарды көбейту және бөлуді тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
21-23 Натурал сандарға амалдар қолдану 3   Амалдардың орындалу ережесін  тиімді  пайдалану дағдысын қалыптастыру  
24 0-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білім деңгейін тексеру Кеспе  парақтары
25 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау Тест парақтары
26,27 Санды және әріпті өрнектер 2   Санды өрнек , әріпі өрнек ұғымдарымен  таныстыру және өрнектің мәнін таба білуге үйрету Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
28-30 Өрнектерді ықшамдау 3    
31-34 Теңдеу 4   Теңдеу  шешу алгоритімідерін  есептер шығаруға тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
35-38 Мәтінді есептерді теңдеудің көмегімен шығару 4   Мәтін есептерді шешу алгоритмін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
39 1-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білім деңгейін тексеру  
40 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау Тест жинағы
41 Бұрыш. Бұрыштың шамасы

 

1   Бұрыш. Бұрыштың градустық өлшемі. Транспортир ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
42,43 Формулалар 2  
44-46 Шеңбер. Дөңгелек. 3   Шеңбер және дөңгелек элементтерін, қасиеттерін , есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
47 2-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білім деңгейін тексеру кеспе  қағаздары
48 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау тестер жинағы
ІІ тарау. Натурал сандардың бөлінгіштігі  24 сағат
49,50 Натурал сандардың бөлгіші және еселігі. Жай және құрама сандар  

2

  Натурал санның бөлінгіштігі есептер шығаруға тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе қағаздары
51,52 Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті 2   Натурал санның бөлінгіштіктіңнегізгі қасиеттерін  есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
53,54 Натурал сандардың 2, 5, 10-ға бөлінгіштік белгілері 2   2;5;10 сандарына бөлінгіштік белгілерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
55,56 Натурал сандардың 3, 9-ға бөлінгіштік белгілері 2   3;9 сандарына бөлінгіштік белгілерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру кеспе қағаздары
57 Дәреже 1   Санның дәредесін  ұғымын  беру  
58,59 Натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеу 2   Құрама сандарды жай көбейткіштерге  жіктеу тәсілдерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру кеспе қағаздары
60 3-бақылау жұмысы 1   Мемлекттік стандарттың орындалуын тексеру кеспе қағаздары
61 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау Тест жинағы
62-64 Ең үлкен ортақ бөлгіш 3   Ең үлкен ортақ бөлгіш, өзара жай сандар ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру кеспе қағаздары
65-67 Ең кіші ортақ еселік 3   Ең кіші ортақ еселік ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру кеспе қағаздары
68,69 Ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікті табуға есептер

шығару

2   Ережелерін есептер шығаруда

тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру

Презентция
70 4-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру  
71 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау. Тест жинағы
72 Қайталау арналған жаттығулар 1   Ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Тест парқтары
ІІІ тарау. Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану  51 сағат
73 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу 1   Жай бөлшектің негізгі қасиеті. Жай бөлшекті қысқарту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, пре-зентациялар, компьютер жұ мыс дәптері
74,75 Жай бөлшектің негізгі қасиеті 2  
76 Дұрыс және бұрыс бөлшектер. Аралас сан 1   Дұрыс және бұрыс  бөлшектер ұғымдарын білу
77,78 Бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру 2   Аралас сан ұғымдарын білу Бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыруды үйрету
79,80 Координаталық сәуледе бөлшектер мен аралас сандарды кескіндеу 2   Координаталық сәуле. Жай бөлшекті координаталық сәуледе кескіндеу дағдыларын қалыптастыру. Презентация  интерактивті   тақта
81-84 Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру 4   Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, пре-зентациялар, компьютер жұ мыс дәптері
85-87 Жай бөлшектерді салыстыру 3   Жай бөлшектерді салыстыру дағдыларын қалыптастыру
88-91 Жай бөлшектерді қосу және азайту 4   Жай бөлшектерді азайту ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қ
92 5-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру
93 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс
94-96 Аралас сандарды қосу 3   Аралас сандарды қосу ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
97-100 Аралас сандарды азайту 4   Аралас сандарды азайту ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
101-103 Жай бөлшектер мен аралас сандарды көбейту 3   Жай бөлшектермен аралас сандарды көбейту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру  


 

жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары

 

 

104 7-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру
105 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау.
106 Өзара кері сан 1   Өзара кері сандар ұғымын есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
107-110 Жай бөлшектер мен аралас сандарды бөлу 4   Жай бөлшектермен аралас сандарды бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
111-115 Жай бөлшектерге амалдар қолдану 5   Жай бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
116-118 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу 3   Санның бөлігін табу формуласын есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
119-121 Бірнеше объектінің бірігіп орындайтын жұмысына берілген есептер 3   Бірігіп  орындайтын жұмыстарға берілген есептер шығару алгоритмін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
122 8-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру  
123 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау.   Тест жинағы
ІV тарау. Ондық  бөлшектер және оларға амалдар қолдану  49 сағат
124-126 Ондық бөлшек. Ондық бөлшекті оқу және жазу 3   Бөлшек сандардың ондық жазылуын есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қ
127 128 Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру 2   Ондық бөлшекті жай бөлшеккеайналдыруды үйрету.
129-131 Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру 3   Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу,салыстыру ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
132,133 Ондық бөлшектерді қосу 2   Ондық бөлшектерді қосу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
134,135 Ондық бөлшектерді азайту 2   Ондық бөлшектерді азайту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
136 9-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру Кеспе қағаздары
137 Қатемен жқмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау. Тест жинақтары
138,139 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту 2   Ондық бөлшектерді натурал санға көбейту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру жұмыс  дәптері, тестер жинағы,

 

140-143 Ондық бөлшектерді көбейту 4   Ондық бөлшектерді көбейту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру  тест
144-146 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу 3   Ондық бөлшектерді натурал санға бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
147-151 Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу 5   Ондық бөлшектерді бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Сызба  қағаздары кеспе парақтары
152-154 Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, … және 0,1; 0,01; 0,001 … санына көбейту және бөлу 3   Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000, … және 0,1; 0,01; 0,001; … сандарына көбейту мен  бөлуді білу дағдыларын қалыптастыру
155 10-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру Кеспе қағаздары
156 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау. Тест жинақтары
157-162 Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану 6   Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кеспе қағаздары
163,164 Ондық бөлшекті дөңгелектеу 2   Сандардың жуық мәндері .Сандарды дөңгелектеу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Тест жинақтары
165-167 Арифметикалық орта. Мода, ауытқу, медиана 3   Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, мода, өзгеріс ауытқуы ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
168 11-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру
169 Қатемен жұмыс 1   Жіберілген қателер бойынша жұмыс. Қатені болдырмау.
170,171 Қосымша сағат 2   Есеп  шығару дағдысын қалыптастыру
V тарау. Пайыз 14 сағ    
172 Пайыз 1   Пайыз.Санның пайызін табу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
173,174 Санның пайызын  табу 2   Санның пайызін табу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
175,176 Пайызы бойынша санды табу 2   Пайыз бойынша  санды табу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
177,178 Пайызға негізгі есептер 2   Пайызға берілген  есептер ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
179,180 Статистикалық мәліметтерді беру тәсілдері. Диаграмма 2   Дөңгелек және бағанды диаграмма салу; таблицалар салу ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
181-183 Формула. Формула бойынша есептеу 3   Периметрі, ауданы,көлем,қозғалыс, заттың құнының формулаларын есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру;
184 12-бақылау жұмысы 1   Оқушылардың білімдерін тексеру Кеспе қағаздары
185 Қатемен  жұмыс 1     Тест жинақтары
5-сыныптағы математика курсын қайталау    18 сағат
186 Өрнектер 1   Өрнектің мәнін таба білуге үйрету Тест
187,188 Натурал сандардың бөлінгіштігі 2   2;3;5;9:10 сандарына бөлінгіштік белгілерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру  тест
189,190 Арифметикалық амалдардың  қасиеттері 2     Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
191,192 Жай бөлшектерге амалдар қолдану 2   Жай бөлшектерге амалдар қолдану ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
193,194 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану 2   Ондық бөлшекке бөлу  , көбейту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
195,196  Құрамында  жай  және  ондық бөлшектері бар  өрнектердің мәнін табу 2   Ондық бөлшекке бөлу  , көбейту ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
197 Қорытынды бақылау жұмысы-13 1   Оқушылардың  білісін саралау Кестелер, презента-циялар, компьютер, жұмыс  дәптері, тестер жинағы, кеспе  қағаздары
198 Пайыз 1   Санның пайызын табу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
199 Саннның  пайызы  және пайызы бойынша   санды табу 1   Санның пайызын табу ережесін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
200,201 Мәтінді есептерді шығару 2   Теңдеу құру  дағдысын қалыптастыу
202 Сандарды дөңгелектеу 1   Дөңгелек және бағанды диаграмма салу; таблицалар салу ережелерін есептер шығаруда тиімді қолдана білу дағдыларын қалыптастыру
203,204 Жалпы қайталау 2   Өткен материалды пысықтау, еске түсіру Тест жинақтары
Барлығы  204 сағат