Тест тапсырмасы информатикадан

 

Тест тапсырмасы

 


 1. Жиым дегеніміз не?
 2. Қабылдайтын мәндердің реттелген тізімі;
 3. Көрсетілген типтердің белгілі бір аралығын қамтитын типтегі айнымалылар;
 4. Бір атаумен белгіленіп, біріктірілген элементтер жиыны;
 5. Элементтердің ең үлкен максималды жиыны;
 6. Жиымдар қандай типке жатады?
 7. Күрделі
 8. Қарапайым
 9. Стандартты
 10. Құрылымды
 11. Жиымның негізгі параметрлері.
 12. Элемент саны және орналасу релі;
 13. Типі және көлемі;
 14. Аты және қолдану аймағы;
 15. Міндеті және қызметі;
 16. Жиымды сипаттауда қандай қызметші сөз қолданылады?
 17. Array of
 18. If then
 19. For
 20. Case of
 21. шектеулі тип дегеніміз не?
 22. Қабылдайтын мәндердің реттелген тізімі;
 23. Көрсетілген типтердің белгілі бір аралығын қамтитын типтегі айнымалылар;
 24. Бір атаумен белгіленіп, біріктірілген элементтер жиыны;
 25. Элементтердің ең үлкен максималды жиыны;
 26. MOD – ….
 27. Бүтін бөлінді табу,
 28. Түбір астын табу,
 29. Квадрат түбірді табу;
 30. Қалдықты табу;
 31. Сызықтық кесте дегеніміз не?
 32. Бірнеше жолдан тұратын кесте;
 33. Бір ақ жолдан тұратын кесте;
 34. Бірнеше бағаннан тұратын кесте;
 35. Бір бағаннан тұратын кесте;
 36. Индекс дегеніміз не?
 37. Жиымды сипаттау элементі;
 38. Жиым элементінің типін анықтаушы;
 39. әр түрлі амалдарды орындаушы;
 40. жиым элементін белгілеуші;
 41. Бүтін бөлінді табу –
 42. MOD
 43. SQR
 44. DIV
 45. SQRT
 46. Индексті айнымалылар дегеніміз не?
 47. Индекс айнымалыларын сипаттау бөлімі;
 48. Индекстің айнымалы, тұрақты, өрнек түрінде берілуі;
 49. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар мен процедураларды сипаттау бөлімі;
 50. Бір типтегі элементтер жиыны;
Өтілетін сабақтың тақырыбы Сағат саны     Өтілетін мерзімі
1 Таңдау операторы 1  
2 Қайталау операторы 1  
3 Символдық мәліметтерді енгізу. 1  
4 Паскаль тіліндегі мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Тіркестік өрнектер. 1  
5 Сөз тіркестерін өңдеуге арналған стандартты функциялар мен процедуралар 1  
6 Айнымалы типтер, мәліметтердің шектеулі типі 1  
7 Жиымдар (Массивтер). Паскаль тіліндегі жиымдар 1  
8 Көпөлшемді жиымдар 1  
9 Көмекші программалар 1  
10 Стандартты кітапханалық модульдер. 1  
  БАРЛЫҒЫ: 10  

9-сынып (аптасына 1 рет)