Тест тапсырмасы информатикадан

 

Тест тапсырмасы

 

 1. Жиым дегеніміз не?
 2. Қабылдайтын мәндердің реттелген тізімі;
 3. Көрсетілген типтердің белгілі бір аралығын қамтитын типтегі айнымалылар;
 4. Бір атаумен белгіленіп, біріктірілген элементтер жиыны;
 5. Элементтердің ең үлкен максималды жиыны;
 6. Жиымдар қандай типке жатады?
 7. Күрделі
 8. Қарапайым
 9. Стандартты
 10. Құрылымды
 11. Жиымның негізгі параметрлері.
 12. Элемент саны және орналасу релі;
 13. Типі және көлемі;
 14. Аты және қолдану аймағы;
 15. Міндеті және қызметі;
 16. Жиымды сипаттауда қандай қызметші сөз қолданылады?
 17. Array of
 18. If then
 19. For
 20. Case of
 21. шектеулі тип дегеніміз не?
 22. Қабылдайтын мәндердің реттелген тізімі;
 23. Көрсетілген типтердің белгілі бір аралығын қамтитын типтегі айнымалылар;
 24. Бір атаумен белгіленіп, біріктірілген элементтер жиыны;
 25. Элементтердің ең үлкен максималды жиыны;
 26. MOD – ….
 27. Бүтін бөлінді табу,
 28. Түбір астын табу,
 29. Квадрат түбірді табу;
 30. Қалдықты табу;
 31. Сызықтық кесте дегеніміз не?
 32. Бірнеше жолдан тұратын кесте;
 33. Бір ақ жолдан тұратын кесте;
 34. Бірнеше бағаннан тұратын кесте;
 35. Бір бағаннан тұратын кесте;
 36. Индекс дегеніміз не?
 37. Жиымды сипаттау элементі;
 38. Жиым элементінің типін анықтаушы;
 39. әр түрлі амалдарды орындаушы;
 40. жиым элементін белгілеуші;
 41. Бүтін бөлінді табу –
 42. MOD
 43. SQR
 44. DIV
 45. SQRT
 46. Индексті айнымалылар дегеніміз не?
 47. Индекс айнымалыларын сипаттау бөлімі;
 48. Индекстің айнымалы, тұрақты, өрнек түрінде берілуі;
 49. Айнымалылар, тұрақтылар, функциялар мен процедураларды сипаттау бөлімі;
 50. Бір типтегі элементтер жиыны;
Өтілетін сабақтың тақырыбыСағат саны    Өтілетін мерзімі
1Таңдау операторы1 
2Қайталау операторы1 
3Символдық мәліметтерді енгізу.1 
4Паскаль тіліндегі мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Тіркестік өрнектер.1 
5Сөз тіркестерін өңдеуге арналған стандартты функциялар мен процедуралар1 
6Айнымалы типтер, мәліметтердің шектеулі типі1 
7Жиымдар (Массивтер). Паскаль тіліндегі жиымдар1 
8Көпөлшемді жиымдар1 
9Көмекші программалар1 
10Стандартты кітапханалық модульдер.1 
 БАРЛЫҒЫ:10 

9-сынып (аптасына 1 рет)