Қазақ тілі III тоқсан аптасына: 3 сағат барлығы: 30 сағат.

Қазақ тілі III тоқсан

аптасына: 3 сағат барлығы: 30 сағат.

 

Сабақтың тақырыбыСағат саныӨтілетін мерзіміҚолданылатын әдіс-тәсілдер
1.Етістік туралы түсінік. Дара және күрделі етістік.1  
2.Болымды және болымсыз етістік.1  
3.Сабақты етістік пен салт етістік.1  
4.Етістер. Өздік етіс.1  
5.Өзгелік етіс.1  
6.Ырықсыз етіс.1  
7.Ортақ етіс.1  
8.Есімше туралы түсінік. Есімшенің жасалуы мен түрлері.1  
9.Көсемше.1  
10.Көсемшенің жасалуы мен түрлері.1  
11.Тұйық етістік. Түйық етістіктің емлесі.1  
12.Етістіктің сөйлемдегі синтаксистік қызметі.1  
13.Етістіктен өткенді қайталау.1  
14.Сын жұмысы.1  
15.Үстеу туралы түсінік.1  
16.Үстеудің қүрамдық түрлері.1  
17.Үстеудің мағыналық түрлері. Мезгіл үстеу.1  
18.Мекен, сын-қимыл (бейне) үстеуі.‘     і  
19.Мөлшер, күшейткіш үстеуі.1  
20.Мақсат, себеп-салдар үстеуі.1  
21.Үстеудің емлесі.1  
22.Үстеудің сөйлемдегі синтаксистік қызметі.1  
23.Мәтінмен жүмыс.1  
24.Еліктеу сөздер туралы түсінік.1  
25.Еліктеу сөздің түрлері. Еліктеуіш сөздер.1  
26.Бейнелеуіш сөздер.1  
27.Негізгі және туынды еліктеу сөздер.1  
28.Еліктеу сөздерден өткенді қайталау.1  
29.Сын жұмысы.1  
30.Тест тапсырмалары.1