Қазақ тілі III тоқсан аптасына: 3 сағат барлығы: 30 сағат.

Қазақ тілі III тоқсан

аптасына: 3 сағат барлығы: 30 сағат.

 

Сабақтың тақырыбы Сағат саны Өтілетін мерзімі Қолданылатын әдіс-тәсілдер
1. Етістік туралы түсінік. Дара және күрделі етістік. 1    
2. Болымды және болымсыз етістік. 1    
3. Сабақты етістік пен салт етістік. 1    
4. Етістер. Өздік етіс. 1    
5. Өзгелік етіс. 1    
6. Ырықсыз етіс. 1    
7. Ортақ етіс. 1    
8. Есімше туралы түсінік. Есімшенің жасалуы мен түрлері. 1    
9. Көсемше. 1    
10. Көсемшенің жасалуы мен түрлері. 1    
11. Тұйық етістік. Түйық етістіктің емлесі. 1    
12. Етістіктің сөйлемдегі синтаксистік қызметі. 1    
13. Етістіктен өткенді қайталау. 1    
14. Сын жұмысы. 1    
15. Үстеу туралы түсінік. 1    
16. Үстеудің қүрамдық түрлері. 1    
17. Үстеудің мағыналық түрлері. Мезгіл үстеу. 1    
18. Мекен, сын-қимыл (бейне) үстеуі. ‘     і    
19. Мөлшер, күшейткіш үстеуі. 1    
20. Мақсат, себеп-салдар үстеуі. 1    
21. Үстеудің емлесі. 1    
22. Үстеудің сөйлемдегі синтаксистік қызметі. 1    
23. Мәтінмен жүмыс. 1    
24. Еліктеу сөздер туралы түсінік. 1    
25. Еліктеу сөздің түрлері. Еліктеуіш сөздер. 1    
26. Бейнелеуіш сөздер. 1    
27. Негізгі және туынды еліктеу сөздер. 1    
28. Еліктеу сөздерден өткенді қайталау. 1    
29. Сын жұмысы. 1    
30. Тест тапсырмалары. 1