Тест сұрақтары (5-сынып. Математика)

Тест сұрақтары

(5-сынып. Математика)

Айсұлу Қарақұлова

№ 107 орта мектептің математика-информатика пәнінің мұғалімі

 1. Өрнектің мәнін тап: 146+а а=14

А) 160                 В) 165                     С) 164         Д) 170

 1. Ең оңай тәсілмен есептеңдер: 17+12+3+8

А) 50                    В) 55                      С) 40            Д) 45

 1. Теңдеуді шеш: 33у=132

А) 3                      В) 4                         С) 5            Д) 7

 1. 4. Қалдықты тап: 12:5

А) 4                     В) 3                          С)1              Д) 2

 1. АВС бұрышының төбесін көрсет

А)    В                  В) С                         С) О            Д) А

 1. у= 0,7х формуласы бойынша х= 5  у тің мәнін есепте

А) 3,5                   В) 3                          С) 3,6            Д) 35

 1. 12 санының бөлгіштерін тап

А) 1; 3; 4; 6; 12             В) 1; 2; 3; 6; 12

С) 1; 2; 4; 6; 12            Д) 1; 2; 3; 4; 6; 12

 1. 2-ге де, 5-ке де бөлінетін сандарды тап.

А) 10; 12; 15                 В) 10;  11;  16

С) 12; 14;  17               Д) 20;  40;   50

 1. 3-ке де, 9-ға да бөлінетін сандарды тап:

А) 15; 21; 72                В) 81; 180; 270

С) 15;  18; 21              Д) 120; 90; 60

 1. Қайсысы жай сан

А) 2;  3; 5; 7                  В) 2; 3; 5; 8

С) 2; 3; 6; 11                Д) 5; 17; 11; 4

 1. Қайсысы құрама сан:

А) 15; 10;   9; 2             В) 14; 16;  20; 22

С) 3;  5; 10; 14             Д) 15; 22; 5; 4

 1. Ең үлкен ортақ бөлгішін тап 12 мен 30

А) 5                  В) 4            С) 3           Д) 6

 1. Ең кіші ортақ еселігін тап 4 пен 7

А) 28                В) 32         С) 4            Д) 42

 1. 12 3 бөлшегін  бұрыс  бөлшек  түрінде жаз

4

А)  50                    В) 53                          С)  51            Д) 49

4                           4                                  4                   4

 

 

 1. Бұрыс бөлшектің бүтін бөлігін тап:

А)              В)         С)             Д)

 1. қосындысын тап

А)                 В)           С)                    Д)

 1. + қосындысын тап

А)                     В)С)                      Д)

 1. Бөлшекті қысқарт

А)                     В)                С)                       Д)

 1. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығар: 7х+7у

 

А)  7 (х+у)       В)           С)         Д)

 1. Бөлшектерді қосуды орында: +

А)              В)                      С)            Д)

 1. Аралас сандарды қосуды орында +

А)              В)                      С)            Д)

 1. Бөлшектерді азайт:

А)                В)                      С)            Д)

 1. Амалдарды орында: +

А) 3                  В) 2            С) 1           Д) 4

 1. Көбейтуді орында: *

А)                В) 1                      С)             Д)

 1. 25. Өрнектің мәнін тап: : **а а=2

А)                В) 1                      С) 1            Д)

 1. Аралас сандардың бөліндісін есепте:

А)                В) 1                      С) 1            Д)

 1. Бөлуді орында:

А) 10                В) 15         С) 13            Д) 14

 1. Амалдарды орында:

А) 3               В) 4         С) 2            Д) 6

 1. Ондық бөлшек түрінде жаз:

А) 0,8103         В) 1,8103         С) 8,103            Д) 81,03

 1. Жай бөлшекті қысқарт, сонан соң ондық бөлшек түрінде жаз:

А) 1,9              В) 0,19             С) 1,09              Д) 19

 1. Ең тиімді тәсілмен есепте (4+1,8)+2,6

А) 8,4              В) 8,3                С) 8,7           Д) 8,5

 1. Жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазып, есепте  +3,5

А) 3,7              В) 3,8                С) 4,1           Д) 3,6

 1. Азайтуды орында: 108,7-8,819

А) 99,881       В) 998,81           С) 9,9881      Д) 0,99881

 1. 18,05*9,7 көбейтіндісін есепте

А) 17,5085            В) 175,085                С) 1,75085           Д) 1750,85

 1. 68,16:32 бөлуін орында

А) 213             В) 21,3                 С) 0,213           Д) 2,13

 1. Есептеп шығар: (4,23-2,34):21

А) 0,9            В) 0,09                С) 9           Д) 0

 1. бөлшегін ондық бөлшек түрінде жазып көрсет

А) 6,075            В) 60,75                С) 607,5           Д) 6075

 1. Мына сандардың арифметикалық ортасын тап: 45,  58,  76,  81

А) 68            В) 67                С) 65           Д) 63

 1. 0,1х=5,8 теңдеуін шешіңдер

А) 53            В) 56                С) 57           Д) 58

 1. Кубтың қанша қыры бар

А) 6             В) 12                 С) 8             Д) 10

 

 

 

Қызылорда облысы,

Қармақшы ауданы.