7 класс « Физика және астрономия» пәнінен орта мерзімді жоспары

 

7 класс « Физика және астрономия»  пәнінен орта мерзімді жоспары

 

 

7-сынып

Орта мерзімді жоспар

Тараулар тақырыбы

МақсатыБазалық,

тірек білім

Сабақта қолданылатын модульдарТалантты,

дарынды оқушылардың қосымша мүмкіндіктері

Физика—техника туралы ғылым

 

Физика мен табиғатбайланысты

айқындау.

Аспан денелері туралы

ғылым мен оның дамуы тарихын білу

Табиғаттың зерттеу әдістерін білу

Жаңа терминдермен жұмыс істеу арқылы,алған білімдерін толықтыру, Физика мен табиғат,аспан денелері туралы түсініктерді,

Табиғаттың зерттеу әдістері туралы мәлімет білу

Сын тұрғысынан ойлау

АКТ,

Оқуды және оқу үшін бағалау

ББ көшбасшылығы

Ғаламтор,

Кітаптардан деректер жинау

Заттың құрылысыАтомдармен молекулалар ұғымын білу.Қысқа мерзімді жұмыс істеу арқылы,бұрынғы білімдерін толықтыру, Молекула мен атом,Диффузия туралы

Температура,зат тығыздығы, масса туралы мәлімет білу

Сын тұрғысынан ойлау

АКТ,

Оқуды және оқу үшін бағалау

Диалогпен оқыту

 

 

Ғаламтор,

Тәжіибелер жасау

Қозғалыс Қоршаған ортамен механикалық қозғалыс ұғымын білу.Қысқа мерзімді жұмыс істеу арқылы,бұрынғы білімдерін толықтыру, Мехникалық қозғалыс мен санақ жүйесі,

Салыстырмалық ұғымын анықтау,

Пленаталар қозғалысы, Коперник ішығармашылығы,

Траектория,жол,жылдамдық, туралы мәлімет білу

Сын тұрғысынан ойлау

Талантты,

Дарынды балалармен жұмыс

Оқуды және оқу үшін бағалау

Диалогпен оқыту

 

Ғаламтор,

Кітаптардан деректер жинау

 

 

Тараулар тақырыбыМақсатыБазалық,

тірек білім

Сабақта қолданылатын модульдарТалантты,

дарынды оқушылардың қосымша мүмкіндіктері

Денелер

дің өзара әрекет

тесуі

 

Инерция  мен масса арасындағы байланысты

ақындау.

Тартылыс құбылысы,Бүкіл әлемдік тартылыс заңының  үйрету.Ауырлық күші,дененің салмағы, салмақсыздық,деформация, үйкеліс күші әсерін зерттеу.

Күштерді қосудың әдістері үйрену

Алған білімдерін толықтыру, Инерция  мен масса арасындағы байланыс

Тартылыс құбылысы,Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, Ауырлық күші,

дененің салмағы,салмақсыздық,

деформация, үйкеліс күші формуларын

қолдана білу.

Күштерді қосудың әдістері

 

Сын тұрғысынан ойлау

АКТ,

Оқуды және оқу үшін бағалау

ББ көшбасшылы

ғы

Ғаламтор,

Электронды оқулық

Қысым Қысымның берілуі мен ауада ұшу және суда жүзу ұғымын білу.Паскаль заңы,архимед күші.

Гидравликалық пресс.

Қатынас ыдыстар, манометр,

Ареометр,Барометр, Сорғылар туралы мәл імет білу, қолданыстарын тәжірибе жүзінде зерттуе.

Оқуды және оқу үшін бағалау

Қалай оқу керектігін үйрету.АКТ,

ББ көшбасшы

лығы

Ғаламтор,

Тәжірбелер жасау

Жұмыс .

Қуат,

Энергия

 Күштің жұмысы ұғымын білу.Қуат,Жұмыс, Потенциалдық  және кинетикалық энергия туралы

ұғымын кеңейту.

Механикалық энергия, Күш моменті, Теп-теңдік шарттары қолдана білу.Таразымен жүктерді өлшеу.Ахмет Яссауи мафзолейінің құрылысы.

Оқуды және оқу үшін бағалау

Қалай оқу керектігін үйрету

АКТ,

ББ көшбасшы

лығы

Ғаламтор,

Кітаптардан деректер жинау