Тест

 Тест

1.«Ақындық туа біткен өнер болса,шешендік жүре келе қалыптасқан қасиет» деген ойды кім айтқан.?

а) Платон     ә) Цицерон          б) Аристотель       в) Сократ        г) Демосфен

 1. «Сөз мәдениетінің жоғарғы формасы – шешендік» атты ойдың авторын табыңыз.

а) Б.Майлин        ә) М.Әуезов       б) М.Балақаев       в) Ғ.Мүсірепов        г) З.Қабдолов.

3.Шешендік сөздің сөйлеушілер санына қарай нешеге бөлінетінін белгілеңіз

а) 3   ә) 2     б) 4     в) 6       г) 5

 1. Асан қайғы,Жиренше Сөйлеп өткен қазақ тіл.

  Жәнібек пен Қойлыбай сыйлап өткен ғажап тіл.

Осы жыр шумағының авторын атаңыз.

а) Қожаберген жырау. ә) Ақтамберді жырау. б) Доспамбет жырау. в) Қазтуған жырау. г) Дулат жырау

 1. «Шешендік – кісінің көркі» атты даналық сөздің авторын атаңыз.

а) Платон   ә) Гораций    б) А.П.Чехов         в)  Аристотель        г) Цицерон

 1. «Терең ой,түзу тәжірибесі бар адам ғайыптан хабар береді.Әулие деген сол болса керек» деген ойдың авторын белгілеңіз.

а) Шәкәрім         ә) Абай          б) Демосфен    в) А.П.Чехов         г) Т.Пейт

 1. Шешендіктің отаны аталатын елді ата

а) Египет     ә)  Үндістан   б) Вавилон     в) Ассирия         г) Эллада

 1. «Ақыл-ойды сату сұлулықты сатумен парапар» деген ойдың авторын атаңыз.

а) Демосфен     ә) Аристотель           б) Сократ        в) Цицерон       г) Платон

 1. «Федр» атты диалогтың авторын атаңыз.

а) Платон    ә) Квинтилиан        б) Платон           в) Сократ          г) Аристотель

 1. «Шешендік тәлім» еңбектің авторын атаңыз.

а) Квинтилиан        ә) Цицерон           б) Платон         в) Сократ          г) В.В.Радлов

 1. «Софистер» дегенді қалай түсінетініңізді белгілеңіз.

а) көркем сөздің заңын ақылы оқитындар       ә) шешен сөйлейтіндер   б) біреудің пікірін жоққа шығаратындар   в) өз ойын дәлелдеушілер      г) шындықты жоғары бағалаушылар

12.Аристотельдің  ұстазын белгілеңіз

а) Сократ    ә) Демосфен     б) Квинтилиан      в) Цицерон         г) Платон

 1. «Риторика» атты еңбектің авторын көрсет.

а) Сократ      ә) Платон       б) Цицерон          в) Аристотель          г) Демосфен

 1. «Риторика» атты оқулықтың авторын табыңыз.

а) В.Г. Белинский   ә) Н.В.Гоголь    б) М.И.Усачаев    в)А.Ф.Кони     г) М.В.Ломоносов

 1. «Шешендікке қысқаша басшылық» атты оқулықтың авторын атаңыз

а ) М.В.Ломоносов   ә) И.С.Рыжский   б) А.С.Пушкин             в) А.Ф.Кони      г) Н.В.Гоголь

 1. «Риторика тәжірибелері» атты еңбектің авторын атаңыз.

а) Н.В.Гоголь    ә) П.С. Проховщиков  б) М.В.Ломоносов   в) И.С.Рыжский    г) А.С.Пушкин

 1. «Дәріс оқушыға кеңес» деген тундының авторын белгіле.

а) В.Г.Белинский       ә) Н.В.Гоголь        б) А.С.Пушкин           в) Л.Толстой    г) А.Ф.Кони

 1. «Шешен болу үшін тілді,ұлттық әдебиеттің қазынасын егжей-тегжейлі білу – басты парыз» деген түйінді сөздің авторын ата.

а) А.С.Пушкин    ә) Н.В.Гоголь     б) В.Г. Белинский           в) А.П.Чехов        г) А.Ф.Кони

 1. «Сөз – ұлы нәрсе,тіл – ұлттың жан дүниесі» деген сөздің авторын атаңыз.

а) Л.Толстой      ә) В.Г. Белинский   б) Н.В. Гоголь    в) М.В. Ломоносов   г) А.С.Пушкин

 1. «Тіл – елшінің қылышы» атты пікірдің авторын атаңыз.

а) Құтып     ә) Әбунасыр әл Фараби    б) М.Қашқари     в)    Ж.Баласағұн     г С.Негимов

 1. Қазақтың ұлттық шешендік өнері қай ғасырда дамыған?

а) VIII-ХІ          ә)V-Х        б)V-VI               в) VII-VIII       г) V-ІХ

 1. Шыңғысханның он екі биінің бірін ата.

а) Майқы би      ә) Аяз би  б) Қазыбек би    в) Әйтеке би       г) Төле би

 1. Төле би.Қазыбек би,Әйтеке билер қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз

а) VI-ІХ          ә) ХVIII         б) ХVI               в) ХVII          г) ХІ

 1. Азамат ердің баласы Жабыққанын білдірмес                                                                    Жамандар мазақ қылар деп!

Толғаудың авторын атаңыз

а) Міржақып ә) Қазтуған     б) Ақтамберді      в) Асан қайғы     г) Қожаберген

 1. «Қазақ даласы ән салып тұр.

Қазақтың алты жасар баласынан бастап алпыс жасар қартына дейін жанынан өлең шығарады» деген ойдың авторын атаңыз.

а) В.В.Радлов    ә) Л.Толстой    б) Потанин    в) А.С.Пушкин   г) А.П.Чехов.

 

                                          Тест тарсырмалары

Әрбір оқушының алдына «Бағалау парағын» үлестіремін.

Рет саныТапсырманың түрлеріБалл
  1.

2.

3.

4.

5.

Жабық тест

Тіке жауап тест

Анықтау тест

Сәйкестік тест

Толықтыру тест

23 балл

10 балл

10 балл

7 балл

3 балл

 

 

Жалпы 53 балл

48-53 балл: «5»

44-47 балл: «4»

Одан төмен: «3»
Жабық тест

 1. Салдырдан жасалған дауыссыз дыбыс түрін көрсетіңіз.

а) қысаң                        ә) еріндік                      б)  үнді                     в) жуан                  г) қатаң

2.Қазақ тіліне тән әріптер жазылған қатарды табыңыз.

а) ү,ұ,у                           ә) ғ,қ,ш                        б) ф,х,һ                      в) ы,і,и                   г) ө,і,ү

3.Буынға бөлінбейтін сөзді көрсетіңіз.

а) әке                              ә) қиын                        б)   отан                    в) кие                     г) тарс

 1. Сөз тіркесі арасындағы ілгерінді ықпалды табыңыз

а) Рахманқұл                 ә) көзбе-көз                б) сәнқой                  в) ала ешкі             г) ең қызық

 1. Сөз бен қосымша аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.

а)  есікті                        ә) жазғайсың                 б) қаздар                 в)  сызықсыз          г)орманға

6.Бәрі буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз.

а) -бей,-паз,-ға,-лар,-лер         ә) -дар,-дер,-тар,-тер              б)-ны,-ні,-ды,-ді               в) -нан,-не,-ға,-дің                     г)-нікі,-тай,-мен,-хана

 1. Естілуі бойынша жазылған сөзді табыңыз.

а) жұлдызша                     ә) жиналыс                     б) кәдімгі          в) үзіліс                 г)үскірік

 1. Тоғыспалы ықпалды табыңыз.

а) ала ат              ә) Оразжан                          б) көк ала              в) Жанғали                 г) Жанқожа

 1. «Тұрақты тіркес» сөзінің баламасын табыңыз.

а) семасиология      ә) лексикография        б) лексикология     в) ономосиология    г) фразеология

 1. «Тамырына балта шабу» тұрақты тіркесіне синонимді табыңыз.

а) от жағу                  ә) ұсталық               б) жылыну                      в) алдау                г) жою

 1. Омоним бола алмайтын сөзді табыңыз

а) қой                     ә) қала                      б) қол                             в) қара                          г) қате

 1. Кіріккен сөзді табыңыз.

а) биік-биік                 ә) кез-келген     б) сары уайым                в) шекара                     г) әпер

 1. Бастауышы сын есімнен жасалған сөйлемді көрсетіңіз.

а) Жақсыдан қашпа,жаманға баспа   ә) Жанар әнді жақсы айтады  б) Әдептіге елікте,әдепсізден жирен                      в) Сыпайының сыры ішінде           г) Жомарт жоқтығын,жүйрік тоқтығын білдірмес.

 1. Сан есім сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? Олар үштерде келеді.

а) анықтауыш             ә) толықтауыш          б) баяндауыш        в) бастауыш         г) пысықтауыш

 1. Қай етістік табыс септігіндегі сөз арқылы анықталады.

а) салт                    ә) құрамды             б) көмекші                  в) болымсыз            г) сабақты

 1. Одағайдан жасалған туынды етістікті табыңыз.

а) абайлау             ә) ысқыру            б) желбіреу                  в) ілгерілеу              г) аухаулау

 1. Пысықтауыш қатынасты табыңыз.

а) түлкі тымақты     ә) жылқыны бағу        б) қатты қағаз       в) жаман әдет      г) жақтырмай қарау

 1. Матасуды табыңыз

а) ашынған әйел         ә) күн сайын күтті           б) жайын айтты      в) өзі келді          г) Төребек үйі

19.Берілген ретіне қарай сөз тіркестерінің байланысу түрін анықтаңыз.                                                                           Ағаштың бұтағы,хат алу,қалың орман

а) матасу,қабысу,жанасу                  ә) меңгеру,қиысу,қабысу             б) қабысу,меңгеру,жанасу                                                                          в) қиысу,матасу,меңгеру                 г) матасу,меңгеру,қабысу

 1. Есімшеден жасалған бастауышты табыңыз.

а) Қайнар қыстауды әлі таба алмай келеді     ә) Жақсы – ісімен жақсы      б) Басында құндыздаған қара пұшпақ бөрік     в) жаңа ғана жаққан сабанның иісі мұрынды жарып барады  г) Жығылған күреске тоймайды

 1. Айқындауыш қай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр?

Оның кіші қызының,Жамалдың,ақындығы елге танымал.

а) бастауыш              ә) толықтауыш             б) пысықтауыш              в) баяндауыш        г) анықтауыш

 1. Қай салаластың бірінші жай сөйлемінің баяндауышы «Сол,сонша,сондай» есімдіктерінен жасалады?

а) ыңғайлас            ә) қарсылықты           б) себеп-салдар         в) талғаулы               г) түсіндірмелі

 1. Жұрнақ арқылы жасалған сөзді табыңыз.

а) өздерін                ә) ұшырып             б) жүрегіңмен            в)  әркім-ақ                г) ұшқыш

 

Тіке жауап тест

Тіке жауап тестіде ауызша жауап беріп,өздеріне ұпай жинайды.

 1. Дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын буынды не дейміз?
 2. Біркелкі дыбысталып айтылатын,бірақ мағынасы басқа-басқа сөздердің тобын не дейміз?
 3. Қолданыстан шығып қалған,тарихи шығармаларда ғана кездесетін,мағынасы көмескі сөздерді не дейміз?
 4. Бір тілде сөйлесетін адамдардың бәріне түсінікті ортақ сөздерді не дейміз?
 5. Ауа өкпеден кедергісіз шығып,үннен ғана тұратын дыбыстарды не дейміз?
 6. Сөз құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстардың тобынан жасалған фонетикалық бөлшектерді не дейміз?
 7. Көзге көрінбейтін адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын құбылыс,ұғым атауларын не дейміз?
 8. Өзге сөз таптарынан жасалған сын есім қалай аталады?
 9. Жалғаудың неше түрі бар?
 10. Үстеудің мағыналық түрлерін ата

Анықтау тест

Анықтау тестіде жеке-жеке компьютерден тексереміз

Рет саныТапсырмаларЖауаптары
1.Өзі жалғанған сөзге меншік мағына беретін жалғаудың түрін анықта 
2.Зат есім,сын есім,сан есімнің орнына жүретін сөз табын анықта. 
3.Мифтік ескі наным бойынша атын тура атауға тиым салынған сөздерді не дейміз? 
4.Түрлі дыбыстарға елітеуден туындаған сөздерді анықта 
5.Сөйлемде белгілі бір мүшенің мағынасын басқа сөзбен түсіндіріп,нақтылап көрсететін сөйлем мүшесін анықта 
6.Сөйлемде іс-әрекеттің түрлі белгісін (мекен,мезгіл т.б.) анықтайтын сөйлем мүшесін анықта. 
7.Түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сөзді анықта. 
8.Мағынасы дөрекі,тұрпайы сөздің орнына сол ұғымды жұмсартып қолданылатын сыпайы сөздерді анықта. 
9.Белгілі бір кәсіпке,шаруашылыққа,өнерге байланысты қолданылатын және сол кәсіппен айналысатындарға ғана түсінікті сөздерді анықта. 
10.Сөз және оның мағынасын зерттейтін саланы анықта. 

 

Сәйкестік тест

Сәйкестік тестіде ауызша жауап береді,түсіндіреді.

 1. 1) Зат есім шырақ,кенже қыз                                                                                                                                                        2) есімдік         кім,не                                                                                                                                                                                                      3) табу           сілтеу,жіктеу
 2. 1) эвфемизм ашық,тұйық,бітеу                                                                                                                                                     2) буын    төбе шашы тік тұру,қоян жүрек                                                                                                                                     3) табу  қолды болды,о дүниеге аттанды

3.1) сабақты етістік        оңашаланған,қосарлы                                                                                                                                  2) есімдік  табыс септігі                                                                                                                                                                                           3) табу   қандай,қай

4.1) көсемше  атау,ілік септіктен өзге септіктер                                                                                                                 2) реттік,жинақтық,болжалдық                                                                                                                                                   3)-ып,-іп,-п,-қалы,-келі,-а,-е,-й

5.1) сарғыш   жай шырай                                                                                                                                                                2) аса қызыл        салыстырмалы                                                                                                                                                                     3) суық      асырмалы

6.1) жұрнақ –іміз,-ымыз,-лерің                                                                                                                                                               2)ортақ тәуелдену сөз түрлендіруші,сөз тудырушы                                                                                                                                3) біріккен сөз,қысқарған сөз,тіркескен сөз

7.1) жалпылауыш сөздер септеулік,демеулік,жалғаулық                                                                                                              2) сөз тіркесі  есімді,етістікті                                                                                                                                                               3) шылау  сілтеу,жалпылау есімдігі,сан есім

 

Толықтыру тест

                                    Толықтыру тестіде компьютерден жазып талдайды

Берілген көп нүктенің орнына керекті қосымшаны қойып талда.

  1. Ел жайлау…  қайт…, күзек.. .бетте… кел… жат… (-дан,-ып,-ке,-п,-е,-ты)
  2. Киіз үй… төр… бір топ ауыл ақсақал… қымыз іш… отыр. (-дің,-інде,-дары,-іп)
  3. Мен қар… бірге домала… жер… түс… . (-мен,-п,-ге,-тім)