Морфологиядан өткенді қайталау

Сабақтың тақырыбы: Морфологиядан өткенді қайталау. Сабақтың мақсаты:

а) білімділік: оқушыларга тіл лі.-ідениеті және жүрт алдында сөйлеу мэдениеті жайлы толық мэлімет беру, морфологиядаи өткенді қайталау.

ә) дамытушылық: ой-орісін, оіілау белсенділігін, сөйлеу шеберлігін, тіл мәдениетін дамыту, сөздік корыл молайту, сауаттылыққа баулу, олардың ой-пікірін қалыптастыру.

б) тәрбиелік; елін, жерін, Отааыіі қадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа, еңбексүйгіштікке тэрбиелеу.

Сабақтың түрі: қайталау сабағы

Сабақтың әдісі: түсіі-щіру, суретхеу, салыстыру, сү_рақ-жауап, сөздікпен жүмыс,
бағалау, бекіту, қорытындылау.
                                                                           ‘ .

Сабақтың көрнекілігі: днд. матсрналдар, кестелер, кеспе қағаздары, тірек сызбалар. Сабақтың формалары: жеке баламен, топпен, сынып үжымымен жүмыс жүргізу. Сабақтың типтері: .үйымдастыру козеңі, ұй тапсырмасын сүрау, жаңа сабақты түсіндіру, қорытындылау, багалау. Сабақтың барысы:

а) Үйымдасіыр) кчзеці.

 1. Сэлемдесу.
 2. Кезекші мэлімдемесі.
  З.Журнал бойынша түгелдеу.
  Жаңа сабаққа дайьіі ідық.

ә) Үй тапсырг»;цсы>; сурау.

 1. Өткен сабақта өтілген срежені сүрау.
 2. Жаттығу жүмысьшьщ орындалу парысын дэптерлерінен тексеру.
 3. Дэптерлерін алмастыру.
 4. Оқушылардың бергсн жауаптарьліа қарай білімдерін бағалау.

б)  Жаңа сабақты түеіидіру,

Бүгінгі жаңа сабақта окушіллардын өткен тақырыптардан алған білімдерін тексеремін. Ол үшін мен жаттығу жү-мыетарын орьшдатамын. Алғашқы орындалатын тапсырма: 361-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіидіремін: Төмендегі болымды, болымсыз етістіктерді қатыстырыи мэтін қураңдар.

Келесі тапсырма (ауьізіиа . урде): 362-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін: Сөйлемдердегі зат есім, сыіі ссім, есімдік , етістіктерді тауып, оларды қызметіне қарай талдаңдар, сойлем мүшслеріне ажыратыңдар.

Келесі таисырма: ЗбЗ-хаіпілғу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін: Сөйлемдерді оқып, қарамеи жазылған сөздсрді синонимімен бірге көшіріңдер.-.

Келесі тапсырма: 364-жаттығу жүмысьшыд орындалу шартын түсіндіремін: Төмендегі синоним сөздеріе сөй.исм ойлап жазыңдар.

Келесі тапсырма: 365-жат.і ілғу лсүмысьшыц орындалу шартын түсіндіремін; Мэтінді оқьш шығып, ондағы ар, сақ, мекеп, ұрап ,әздерінің мағынасын тауып жазыңдар.

Келесі тапсырма: 367-лсатгығу жұмі.ісының орындалу шартын түсіндіремін: Төмендегі сөздердің антонимдерііі теріп жазыңдар.

Келесі тапсырма: 369-жагплғу жұмысыньщ орындалу шартын түсіндіремін: Мэтінді рөлге бөліп оқып шығып, ондағы ур адамііьщ сөзіне мэн беріңдер.

Сабақтың қорытыііДі,«сь<:

 1. Сүрақ қою арқылы жаца сабақт:.: қорытілпдылаймьш.
 2. Оқушылардың берген жауапта].>ь,ла қарай білімдерін бағалаймын.
 3. Үйге тапсырма: 366-жаттығу жүмысының орындалу шартын түсіндіремін:
  Сөйлемдерді көшіріп, антоипм сс;:.<дерді Ж’/и-лсү_бымен астын сызыңдар. Олар қандай сөз
  табына жататыныы анықтаңдлр.


Келесі тапсырма: 368-жаттығу жүмысының шарты: Оқып шығып, диалогты табыңдар. Әнет баба сөзінде қандай мэн барын өз сөздеріңмен айтып беріңдер.

Тексердім: