НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ (5-9 СЫНЫПТАР) «Тіл және әдебиет» білім саласы

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ

ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ

(5-9 СЫНЫПТАР)

 

«Тіл және әдебиет» білім саласы

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

5-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Р/с ТақырыптарСағат

саны

І тоқсан -27 сағат
1Ана тілінің қызметі ( 1 сағат)1
Әдеби тіл туралы түсінік
1Ауызша және жазбаша тіл2
2Диктант2
3Мәтін туралы түсінік1
4Жазбаша мәтіндер1
5Мәтін туралы қосымша түсінік1
6Абзац. Сөйлемдердің байланысы1
Лексика
1.Лексика туралы түсінік1
2.Сөз бен мағына1
3.Мағына туралы түсінік1
4.Тура және ауыспалы мағына2
5.Диктант2
6.Көп мағыналы сөздер2
7.Омонимдер1
8.Жаттығу жұмыстары1
9.Синонимдер1
10.Қосымша түсінік1
11.Антонимдер2
12.Бақылау диктант2
13.Тоқсандық қайталаулар1

ІІ-тоқсан  — 21 сағат

Р/с ТақырыптарСағат

саны

13Табу1
14Эвфемизм1
15Дисфемизм1
16Тұрақты сөз тіркестері2
17Мақал-мәтелдер2
18Диктант1
19Сөздік қор1
20Қазақ тілінің сөздік құрамы1
21Көнерген сөздер2
22Жаңа сөздер2
23Диктант1
24Сөздердің қолдану өрісі1
25Жалпылама лексика1
26Кірме сөздер1
27Бақылау диктант2
    28Кірме сөздер қолданысы1

ІІІ тоқсан -30 сағат

Р/с ТақырыптарСағат

саны

29Диалект сөздер2
30Кәсіби сөздер1
31Термин сөздер1
32Лексикадан өткенді қайталау2
33Диктант1
Фонетика  (28 сағат)
1.Фонетика туралы түсінік. Қазақ әліпбиі2
2.Дауысты дыбыстар, жуан, жіңішке1
3.Ашық және қысаң дыбыстар1
4.Еріндік және езулік дыбыстар1