НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ (5-9 СЫНЫПТАР) «Тіл және әдебиет» білім саласы

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ

ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ


(5-9 СЫНЫПТАР)

 

«Тіл және әдебиет» білім саласы

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ


5-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)

 

Р/с Тақырыптар Сағат

саны

І тоқсан -27 сағат
1 Ана тілінің қызметі ( 1 сағат) 1
Әдеби тіл туралы түсінік
1 Ауызша және жазбаша тіл 2
2 Диктант 2
3 Мәтін туралы түсінік 1
4 Жазбаша мәтіндер 1
5 Мәтін туралы қосымша түсінік 1
6 Абзац. Сөйлемдердің байланысы 1
Лексика
1. Лексика туралы түсінік 1
2. Сөз бен мағына 1
3. Мағына туралы түсінік 1
4. Тура және ауыспалы мағына 2
5. Диктант 2
6. Көп мағыналы сөздер 2
7. Омонимдер 1
8. Жаттығу жұмыстары 1
9. Синонимдер 1
10. Қосымша түсінік 1
11. Антонимдер 2
12. Бақылау диктант 2
13. Тоқсандық қайталаулар 1

ІІ-тоқсан  — 21 сағат

Р/с Тақырыптар Сағат

саны

13 Табу 1
14 Эвфемизм 1
15 Дисфемизм 1
16 Тұрақты сөз тіркестері 2
17 Мақал-мәтелдер 2
18 Диктант 1
19 Сөздік қор 1
20 Қазақ тілінің сөздік құрамы 1
21 Көнерген сөздер 2
22 Жаңа сөздер 2
23 Диктант 1
24 Сөздердің қолдану өрісі 1
25 Жалпылама лексика 1
26 Кірме сөздер 1
27 Бақылау диктант 2
    28 Кірме сөздер қолданысы 1

ІІІ тоқсан -30 сағат

Р/с Тақырыптар Сағат

саны

29 Диалект сөздер 2
30 Кәсіби сөздер 1
31 Термин сөздер 1
32 Лексикадан өткенді қайталау 2
33 Диктант 1
Фонетика  (28 сағат)
1. Фонетика туралы түсінік. Қазақ әліпбиі 2
2. Дауысты дыбыстар, жуан, жіңішке 1
3. Ашық және қысаң дыбыстар 1
4. Еріндік және езулік дыбыстар 1